De Handleiding Vragenlijst Cultuur van Excellentie presenteert een zelf-diagnostisch instrument dat instellingen kunnen gebruiken om de cultuur van excellentie te peilen. De vragenlijst geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van een cultuur waarin studenten willen, kunnen en mogen excelleren én hoe mensen denken over excelleren als concept. De vragenlijst is uitermate geschikt om verschillen tussen subculturen in kaart te brengen. De vragenlijst wordt ook geadviseerd als onderdeel van de dataverzameling in de Exchangeteam-methode. De handleiding Vragenlijst Cultuur van Excellentie, inclusief de vragenlijst, en het bijbehorende modelrapport zijn hieronder te downloaden.

Handleiding vragenlijst CvE

Modelrapport vragenlijst CvE

De validatie van de Vragenlijst Cultuur van Excellentie wordt op dit beschreven in een artikel dat zal worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.