Nerd of topstudent? Betweter of intelligent? Hoe men tegen ijver aan kijkt, wil nog wel eens verschillen. Tannenbaum deed al eerder onderzoek naar status onder studenten, waarbij hij hen vroeg om omschrijvingen van acht fictieve studenten te rangschikken van positief naar negatief (Bishop et al., 2004). Hierbij ervaarden de deelnemers slimme studenten niet als negatief, maar leergierige studenten wel. Hoge cijfers halen op zich zorgt dus niet voor een lagere status, maar het proberen te halen van hoge cijfers wel. Voor veel studenten is deze status erg belangrijk. Peer pressure tegen hard studeren kan bij sommige studenten een gebrek aan motivatie tot gevolg hebben (Tierney & Colyar, 2005).

Daartegenover staat dat een aantal jongeren niet bang is om buiten die norm te treden, om uit te blinken. Wat zorgt er nu voor dat de ene student wel de drang heeft om te excelleren en de andere student niet? En wat voor rol speelt de heersende norm hierin? Wordt het om hen heen als positief ervaren om uit te blinken? Of is het juist arrogant om te willen excelleren? Studiecultuur speelt een belangrijke rol bij het beantwoorden van deze vragen.

Het Exchangeproject doet onderzoek naar deze studiecultuur en richt zich daarbij op het reguliere en honours onderwijs. Door middel van een vragenlijst zal antwoord worden verkregen op vragen als: Wat verstaan mensen onder excellentie? Willen, kunnen en mogen studenten uitblinken? Op welke manier is het voor studenten mogelijk om uit te blinken? De exchange teams gebruiken de data uit dit vragenlijstonderzoek vervolgens om een onderwijsinterventie te ontwikkelen.

Bishop, J.H., Bishop, M., Bishop, M., Gelbwasser, L., Green, S., Peterson, E., Rubinsztaj, A., & Zuckerman, A. (2004). Why We Haras Nerds and Freaks: A Formal Theory of Student Culture and Norms. Journal of School Health 74 (7) 235-251.

Tierney, W.G., & Colyar, J.E. (2005). The Role of Peer Groups in College Preparation Programs. In Tiernet, W.G., Corwin, Z.B., & Colyar, J.E. (Red.), Preparing for College. (pp. 49-68). Albany: State University of Newyork Press.