Het onderzoeksteam

Dr. Marca Wolfensberger en Elanor Kamans van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving leiden het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers afkomstig van de Hanzehogeschool Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht. Vanuit elke partner zijn er een of meerdere (senior) onderzoekers en/of Exchange-team coaches betrokken bij het project. Nelleke de Jong van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving en de Universiteit Twente promoveert op het onderzoek. Zij doet dit onder begeleiding van Elanor Kamans, Marca Wolfensberger en Mieke Boon.

Dr. Bouke van Gorp

Universiteit Utrecht

Excellentie is…

Bouke is docent-onderzoeker bij het departement Sociale Geografie en Planologie. Bouke is al sinds 2005 betrokken bij het honours onderwijs. Vanuit die rol heeft zij ook onderzoek gedaan naar vrijheid in excellentieonderwijs en naar de rol van reflectie in excellentie(onderwijs). Als cultureel geograaf heeft zij ervaring met beeldvormingsonderzoek. Binnen het Exchangeproject houdt zij zich bezig met de Vragenlijst Cultuur van Excellentie en de daar aan ten grondslag liggende conceptualisatie van cultuur van excellentie.

Dr. Cornelise Vreman-de Olde

Universiteit Twente

Excellentie is … als een ontdekkingsreis 

Cornelise is gepromoveerd op ‘Leren door ontwerpen van opdrachten’. Zij heeft onderzoek gedaan naar wat er gebeurt voor hoogbegaafde leerlingen in het VWO. Ook is zij bezig met een onderzoek in het kader van het 3TU Centre for Engineering Education naar de didactiek van honours onderwijs en wat docenten daar anders in doen om tot uitdagend en inspirerend onderwijs te komen. Binnen het Exchangeproject coacht Cornelise de teams in Twente.

Dr. Elanor Kamans

Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is… positieve energie

Met haar achtergrond als sociaal psycholoog brengt Elanor expertise in over processen die bijdragen aan het creëren van een cultuur van excellentie. Elanor is de projectleider van het Exchangeproject en de dagelijks begeleider van Nelleke de Jong. Ook houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van de vragenlijst Cultuur van Excellentie en coacht ze twee Exchangeteams.

Dr. Kim Schildkamp

Universiteit Twente

Excellentie is…

Kim Schildkamp is specialist op het gebied van datateams en data-based decision making in onderwijssituaties. Zij heeft een uitgebreid internationaal onderzoeksnetwerk en expertise bij het opzetten van docententeams die zelf onderwijsproblemen oplossen en innovaties inzetten aan de hand van de datateammethode®. Binnen het Exchangeproject heeft Kim de Exchangeteam-methode ontwikkeld en de coaches getraind.

Dr. Maartje van den Boogaard

Universiteit Leiden

Excellentie is… motiverend en uitdagend onderwijs voor alle studenten.

Maartje werkt sinds 10 jaar in het hoger onderwijs. Ze heeft verschillende functies bekleed: onderwijscoördinator, trainer, docent en onderzoeker. De afgelopen jaren werkte zij aan een promotieonderzoek naar eerstejaarsstudiesucces. Maartje coacht twee Exchangeteams, een bij de Haagse Hogeschool en een bij de Universiteit Leiden.

Dr. Marca Wolfensberger

Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is …

Marca initieerde het onderzoek naar de honourspraktijk in Nederland. Ze doet als lector aan de Hanzehogeschool Groningen samen met haar interdisciplinaire kenniskring onderzoek naar excellentie binnen het hoger onderwijs en samenleving. Marca is penvoerder van het Exchangeproject en co-promotor van Nelleke de Jong.

Drs. Svenja Buttner

Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is …

Svenja Buttner is pedagoog en docent bij de Pedagogische Academie. Momenteel rondt zij haar proefschrift af over de “X-factor” van leraren die te maken hebben met leerlingen met een extra onderwijszorgbehoefte op het gebied van gedrag. Ook werkt ze bij het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Svenja coacht twee teams op de Hanze Hogeschool en ontwikkelt mede de Vragenlijst Cultuur van Excellentie.

Jitske Boomsma

Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is…

Jitske studeert Toegepaste Psychologie en neemt deel aan het honours programma van dezelfde opleiding. Jitske is werkzaam als student-assistent binnen het Exchangeproject.

Kim Zunderdorp, MSc.

Universiteit Utrecht

Excellentie is…het maximale uit jezelf en uit elkaar halen

Kim Zunderdorp is beleidsmedewerker bij de Universiteit Utrecht. In deze functie interviewde zij al eens docenten over de proeftuinfunctie van honoursprogramma’s. Kim coacht twee Exchangeteams van de Universiteit Utrecht.

Nelleke de Jong, MSc,

Hanzehogeschool Groningen, Universiteit Twente

Excellentie is… risico’s durven nemen en gaan voor uitmuntendheid

Voordat Nelleke startte met haar promotieonderzoek was ze (honours)docent Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht. Ook heeft Nelleke eerder onderzoek gedaan naar excellentieprogramma’s in het HO en naar vrijheid in het excellentieonderwijs.

Prof. dr. Ir. Mieke Boon

Universiteit Twente

Excellentie is…

Mieke Boon is hoogleraar Wetenschapsfilosofie in Praktijk, een nieuw onderzoeksdomein dat door haar internationaal op de kaart werd gezet. Haar onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten over hoe in het wetenschappelijk onderwijs een hoger niveau kan worden bereikt. Mieke is kerndocent in het excellentieonderwijs aan de UT. Binnen het Exchangeproject is zij promotor van Nelleke de Jong.