Exchange: uitstraling en cultuurverandering door honours onderwijs

Honours is een proeftuin voor onderwijsvernieuwing die daarna een weg vindt naar het reguliere onderwijs. Tenminste, dat zegt men. In het Exchangeproject onderzoeken we dit proces van transfer. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht.

The Grit-Factor

Bijna is ie klaar: de Measurement Culture of Excellence (MCE-tool). Een instrument waarmee de studiecultuur aangaande excelleren in kaart kan worden gebracht binnen opleidingen voor Hoger Onderwijs. Eén van de vragen uit de MCE-tool betreft studentkenmerken.

Lees verder

Upcoming events

Tijdens de EAPRIL conferentie in Estland presenteren we op 26 november ons werk over concepties van Excellentie! We doen dit samen met de andere NRO excellentie projecten in het NRO spotlight symposium.  Een week later presteren we ons project in Twente tijdens de conferentie “Meer halen uit Excellentie Onderwijs”

Lees verder