Het Exchange project

In het Exchange project ontwikkelen we tools om te werken aan een cultuur van excellentie in het hoger onderwijs. We doen dit op basis van onderzoek. Op deze website vindt u informatie over onze tools en over het onderzoek.

The Grit-Factor

Bijna is ie klaar: de Measurement Culture of Excellence (MCE-tool). Een instrument waarmee de studiecultuur aangaande excelleren in kaart kan worden gebracht binnen opleidingen voor Hoger Onderwijs. Eén van de vragen uit de MCE-tool betreft studentkenmerken. Studenten en docenten geven aan wat zij kenmerkend vinden voor excellente studenten. Hierbij valt te denken aan getalenteerd, creatief en intelligent zijn, kritisch en out of the box kunnen denken, kunnen samenwerken en doorzettingsvermogen hebben. 

Lees verder

Handleiding vragenlijst CvE nu beschikbaar

Vol trots presenteren we de vragenlijst Cultuur van Excellentie. Deze vragenlijst geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van een cultuur waarin studenten willen, kunnen en mogen excelleren én hoe mensen denken over excelleren als concept. De vragenlijst is uitermate geschikt om verschillen tussen subculturen in kaart te brengen. De vragenlijst wordt ook geadviseerd als onderdeel van de dataverzameling in de Exchangeteam-methode. De handleiding (inclusief de vragenlijst) en het modelrapport zijn te downloaden via de projectwebsite.

Lees verder