Werkboek

Het Werkboek Exchangeteam-methode: werken aan een cultuur van excellentie in het hoger onderwijs is een werkboek dat docenten kunnen gebruiken wanneer zij samen met studenten actief willen werken aan transfer van honours onderwijs naar regulier onderwijs. Het werkboek beschrijft de Exchangeteam-methode en bevat per stap van de Exchangeteam-methode werkbladen en concrete tips en voorbeelden uit de praktijk. Het werkboek biedt onderwijskundigen eveneens een concrete methode om in te zetten bij de begeleiding van dergelijke processen.  Het werkboek is te downloaden via onderstaande link

Werkboek Exchangeteam-methode

Exchangeteam-methode

De Exchangeteam-methode is gebaseerd is op de data-team methode (Schildkamp et al. 2016). De data-team methode is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en zeer succesvol gebleken bij het duurzaam verbeteren en innoveren van het onderwijs. Met de Exchangeteam-methode gaan ontwikkelteams aan de slag om de cultuur van excellentie te versterken en verder te verspreiden. Dit gebeurt aan de hand van 5 stappen.

Figuur 1: De Exchangeteam-methode

Schildkamp, K., Poortman, C.L. & Handelzalts, A. (2016). Data teams for school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 27(2), 228-254.