Van Honours onderwijs wordt verondersteld dat het een proeftuin is voor onderwijsvernieuwing die daarna een weg vindt naar het reguliere onderwijs. Op deze wijze draagt honours bij aan een cultuur van excellentie in het hoger onderwijs. Hoe dit proces van transfer verloopt en hoe dit versterkt kan worden weten we nog niet. Daarom doen we hier onderzoek naar.

In het project zetten 9 Exchangeteams hun beste elementen van het honoursonderwijs over naar het reguliere onderwijs. Zij volgen hierbij de stappen van de Exchangeteam- methode en gebruiken hierbij de Vragenlijst Cultuur van Excellentie. Met het overkoepelende promotieonderzoek wordt vervolgens het proces van transfer in kaart gebracht.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderdelen van het onderzoek:

Cultuur van excellentie

Opvattingen over Excelleren 

Transfer van honoursonderwijs

Promotieonderzoek