Als bijkomend doel van het ontwikkelen van Honoursprogramma’s wordt gezegd dat niet alleen de direct betrokken studenten er profijt van hebben, maar dat er een bredere werking van deze programma’s uitgaat, met een positieve invloed op alle studenten binnen in de instelling. Honoursprogramma’s worden gezien als middel om bij te dragen aan een ambitieuze studiecultuur én als plek waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met andere onderwijsvormen. Van deze onderwijsvernieuwingen wordt verwacht dat zij hun weg vinden naar het reguliere programma (Sirius Programma, 2015).

Uit eerder onderzoek naar deze transfer van onderwijsvernieuwingen vanuit het honours onderwijs naar het reguliere onderwijs komen voorbeelden naar voren waarin blijkt dat docenten elementen vanuit hun honoursonderwijs meenemen naar het reguliere onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepaalde werkvormen, specifieke didactiek, beoordelingscriteria of een toetsingsmethode (ITS et al., 2015). Wolfensberger, Van Eijl, et al. (2012) onderscheiden verschillende soorten transfer: zij benoemen dat er vanuit honours spin-off plaatsvindt als het gaat om didactiek, om inhoud (van een bepaalde cursus) en als het gaat om programmastructuur. Ook worden een aantal factoren geïdentificeerd die een beperkende rol spelen bij het overdragen van honours naar regulier: tijd- en geldgebrek, beperkende kaders zoals kwaliteitszorg en eindtermen in het reguliere onderwijs, een andere studentpopulatie in regulier, de massaliteit van het reguliere onderwijs of angst voor vervaging van de verschillen tussen honours en regulier (ITS et al., 2015; Wolfensberger, Van Eijl, et al., 2012).

Echter, er is nog weinig onderzoek gedaan hoe het proces van transfer precies verloopt en hoe en waarom er voor een bepaald type transfer wordt gekozen. Daarnaast is weinig bekend over het effect van de transfer op het reguliere onderwijs: welk doel hebben docenten met de transfer en wordt dit beoogde doel ook behaald? Heeft de transfer van onderwijs vanuit honours naar regulier een effect op de reguliere studenten?

In dit Exchangeproject willen wij grip krijgen op het proces van transfer van honours naar regulier onderwijs. We hebben daarom een team-procedure ontwikkeld: de Exchangeteam-methode. Deze is gebaseerd is op de data-team methode (Schildkamp et al. 2016).

ITS, ROA & CHEPS (2015). Het beste uit studenten. Onderzoek naar de werking van het Sirius Programma om excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Sirius Programma (2015). Overall auditrapport Sirius Programma 2008-2014. Den Haag: Sirius Programma.

Wolfensberger, M.V.C., Eijl, P.J. van & Pilot, A. (2012). Laboratories for educational innovation: Honors programs in the Netherlands. Journal of the National Collegiate Honors Council, 13(2), 149-170.