Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is …

Svenja Buttner is pedagoog en docent bij de Pedagogische Academie. Momenteel rondt zij haar proefschrift af over de “X-factor” van leraren die te maken hebben met leerlingen met een extra onderwijszorgbehoefte op het gebied van gedrag. Ook werkt ze bij het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Svenja coacht twee teams op de Hanze Hogeschool en ontwikkelt mede de Vragenlijst Cultuur van Excellentie.