Hanzehogeschool Groningen

Excellentie is …

Marca initieerde het onderzoek naar de honourspraktijk in Nederland. Ze doet als lector aan de Hanzehogeschool Groningen samen met haar interdisciplinaire kenniskring onderzoek naar excellentie binnen het hoger onderwijs en samenleving. Marca is penvoerder van het Exchangeproject en co-promotor van Nelleke de Jong.