Wetenschappelijke publicaties

Misschien is dit voor een ander niet zo nieuw, maar in mijn onderwijs wel

Otto, I., De Jong, N.A., & Zunderdorp, K. (2018). Misschien is dit voor een ander niet zo nieuw, maar in mijn onderwijs wel’ – 48 gesprekken over honoursprogramma’s en de verspreiding van innovaties. Th&ma Hoger Onderwijs 3, 73-79.

Lees verder

Identifying a Culture of Excellence

Van Gorp, B., De Jong, N. A., Kamans, E. & Buttner, S. A. (2017). Identifying a culture of excellence. Journal of the European Honours Council 2017, vol (1) pdf

Lees verder