We hebben ons werk op verschillende plekken gepresenteerd en geven hier een overzicht.

Overzicht presentaties

De Jong, N. A., Kamans, E., & Wolfensberger, M. V. C. (2016, January). EXChange – transfer and cultural change through honours education. Poster presentation at Hanze Research Day, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N. A., Kamans, E., Wolfensberger, M. V. C.,  & Boon, M. (2017, January). Transfer from honours education to regular education. Poster presentation at the PhD Research & Teaching Day, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N., Kamans, E., Wolfensberger, M., Reekers, J., Van den Bogaard, M. (2017, April). Verspreiden van onderwijsinnovaties met docententeams. Workshop at Jaarcongres Vereniging Hogescholen, Amersfoort.

De Jong, N. A., Van Gorp, B., Buttner, S. A., Kamans, E., Wolfensberger, M. V. C., & Boon, M. (2017, June). Cultuur van excellentie. Verschillen tussen honours- en reguliere studenten. Paper presentatie in E. Kamans (voorzitter). Excellentie in het hoger onderwijs: hoe verschillen studenten, cultuur en didactiek van honours en reguliere programma’s? Symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen, België.

De Jong, N., Kamans, E., Boomsma, J., & Buning, J. (2017, June). Successful transfer from honours to regular education: A demonstration of the EXChange-team procedure. Workshop presented at the International Honours Conference, Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle.

De Jong, N.A. (2017, november). Cultuur van excellentie en de transfer van honours naar regulier onderwijs. Presentation at Leergang A Teacher’s Road to Excellence, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N. A., Van Gorp, B., Buttner, S. A., Kamans, E., Wolfensberger, M. V. C., & Boon, M. (2018, January). Hoe kijken studenten aan tegen excelleren binnen hun opleiding en honoursprogramma? Poster at Hanze Research Day, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N. (2018, June). Transfer from honours to regular education: using the Exchangeteam procedure. Workshop at the 3rd Honors International Faculty Institute, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N., Kamans, E., Wolfensberger, M. V. C., & Boon, M. (2018, June). Hoe construeren Exchangeteam-deelnemers het begrip ‘excellentie’? Poster at Onderwijs Research Dagen 2018, Nijmegen.

De Jong, N., & Kamans, E. (2018, September). Verspreiden van onderwijsinnovaties & data-based decision making. Presentation at Seminar Onderwijs voor Sociale Verandering, Hanzehogeschool Groningen.

De Jong, N. (2018, October). Presenting FACE: Framework for analyzing conceptions of excellence. Presentation at Exchangemarkt, Hanzehogeschool Groningen

De Jong, N. (2018, November). Presenting FACE: Framework for analyzing conceptions of excellence. Presentation at Leergang A Teacher’s Road to Excellence, Noorderpoort Groningen

De Jong, N. (2018, November). Presenting FACE: Framework for analyzing conceptions of excellence. Guest Lecture at Master’s program Talentontwikkeling & Diversiteit, Hanzehogeschool Groningen

De Jong, N.A. (2018, November). Successful transfer of educational innovations: the Exchangeteam-procedure demonstrated Workshop presentation at the European Association for Practitioner. Research on Improving Learning conference. Portoroz, Slovenia.

De Jong, N. (2018, December). Presenting FACE: Framework for analyzing conceptions of excellence. Presentation at Leergang A Teacher’s Road to Excellence, Drenthe College

De Jong, N. (2019, June). Exchange project. Poster at postersymposium VeVio 2018-2019, Groningen

De Jong, N. (2019, Sept). Ideeën over excellentie zichtbaar gemaakt met FACE. Presentation at Leergang Talent Development Alfacollege, Groningen.

De Jong, N. (2019, Oct). Ideeën over excellentie zichtbaar gemaakt met FACE. Presentation at Leergang Talent Development at the Hanze University of Applied Sciences Groningen.

De Jong, N. (2019, Oct). Ideeën over excellentie zichtbaar gemaakt met FACE. Presentation at Leergang Talent Development Noorderpoort, Groningen.

Kamans, E., & Wolfensberger, M. V. C. (2015, November). Exchange. Uitstraling en cultuurverandering door excellentieonderwijs. Presentation at startbijeenkomst Nationaal Regie Orgaan, Den Haag.

Kamans, E. (2017, June). Excellentie in het hoger onderwijs:hoe verschillen studenten, cultuur en didactiek van honours en reguliere programma’s? Symposium at Onderwijs Research Dagen, Antwerpen, België

Kamans, E., & De Jong, N. (2018, January) Verspreiden van onderwijsinnovaties & data-based decision making. Workshop at the Hanze Research Day, Hanzehogeschool Groningen.

Kamans, E., De Jong, N., Van Gorp, B., Van den Bogaard, M., Buttner, S., Boon, M. & Wolfensberger, M. (2019, November). Talking excellence: Presenting two reflective tools for clarifying conceptions of excellence. In M. V. C. Wolfensberger (Chair), Excellence in higher education (spotlight session by NRO). Symposium conducted at the conference of the European Association for Practioner Research on Improving Learning (EAPRIL), Tartu.

Van Gorp, B., De Jong, N.A., Buttner, S. A., Kamans, E., & Wolfensberger, M. V. C. (2016, June) Culture of Excellence. EXChange – transfer and cultural change through excellence education. Round table discussion at Honours Conference 2016: Honours Futures, Utrecht.

Wolfensberger, M.V.C. (2019, November). Excellence in higher education (spotlight session by NRO). Symposium conducted at the conference of the European Association for Practioner Research on Improving Learning (EAPRIL), Tartu.

Wolfensberger, M., De Jong, N., Kamans, E. (2019, December). Exchange. Cultuurverandering en uitstraling door excellentieonderwijs. Presentation at Center for Higher Education Policy Studies, Enschede.

Zunderdorp, K., Otto, I., & De Jong, N. (2017, June). Thinking about Honours as an experimental space. The potential role of policy incentives to promote the transfer from honours to regular education. Workshop presented at the International Honours Conference, Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle.