Er bestaat vaak onduidelijkheid over het begrip excellentie in het hoger onderwijs. Ook is het een begrip dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. In dit onderzoek bestuderen we daarom opvattingen over excellentie in de context van studenten en hun leren. Om di goied te kunnen doen hebben we een conceptueel framework ontwikkeld. Dit framework heet FACE (Framework for Analyzing Conceptions of Excellence). FACE kan worden gebruikt als een reflectief instrument voor het analyseren van ideeën over excellentie van studenten.

De conceptuele inhoud van FACE is gebaseerd op literatuur over hoogbegaafdheid, motivatie en excellentie in het hoger onderwijs. FACE bestaat uit een horizontale as met inclusieve en exclusieve opvattingen aan de uitersten, en maakt verticaal onderscheid tussen mogelijke antwoorden op de ‘wie’-, ‘wat’-, ‘waarom’- en ‘hoe’-vragen over excellentie. Als reflectief instrument faciliteert FACE een constructief debat tussen docenten die samen werken aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s die gericht zijn op het bevorderen van excellentie.

Het Framework is beschreven in een wetenschappelijk artikel dat is ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift.