Vol trots presenteren we de vragenlijst Cultuur van Excellentie. Deze vragenlijst geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van een cultuur waarin studenten willen, kunnen en mogen excelleren én hoe mensen denken over excelleren als concept. De vragenlijst is uitermate geschikt om verschillen tussen subculturen in kaart te brengen. De vragenlijst wordt ook geadviseerd als onderdeel van de dataverzameling in de Exchangeteam-methode. De handleiding (inclusief de vragenlijst) en het modelrapport zijn te downloaden via de projectwebsite.