Universiteit Utrecht | Farmacie

Stimuleren van creativitiet met een open opdracht

Wat was je doel?

Het Exchangeteam van Farmacie definieerde ‘creativiteit’ als belangrijk kenmerk van honoursstudenten. Zij zagen dat honoursstudenten creatiever waren, maar meer ook gestimuleerd werden hun creativiteit te gebruiken. Studenten moeten zelf op zoek naar manieren om het antwoord te vinden, en moeten hun nieuwsgierigheid aanspreken. Dit kan leiden tot grotere motivatie en excellentere prestaties.

Het doel voor de interventie is als volgt geformuleerd: “De creativiteit van reguliere stimuleren prikkelen, specifiek hun ‘openness to new experiences and ideas’ en ‘willingness to take risks’.”

Wat heb je gedaan?

De interventie is uitgevoerd in een bestaande cursus van de opleiding Farmacie. In deze cursus is een nieuwe, ‘open’ laboratoriumopdracht ingevoegd met een concreet einddoel, maar zonder uitleg over de weg daartoe voor studenten. De docent neemt tijdens deze opdracht een coachende rol aan, zonder direct het juiste antwoord op de opdracht te geven. Op deze manier worden studenten gestimuleerd om creatief met de opdracht om te gaan, dingen uit te proberen zonder dat hen precies van te voren wordt verteld hoe of wat. Voorafgaand aan de open laboratoriumopdracht is er een ‘kookboek’ laboratoriumopdracht uitgevoerd door de studenten, waarbij studenten wel instructies ontvingen waarmee zij stapsgewijs door het practicum werden geleid. Dit was bedoeld ter voorbereiding, als manier van scaffolding, en ook om het verschil te kunnen zien in hoe studenten omgingen met de twee verschillende typen opdrachten.

Hoe ging het?

De studenten hebben tijdens de cursus beide opdrachten gemaakt. Daarbij zijn zij geobserveerd door leden van het Exchangeteam. Ook zijn er vragenlijsten uitgezet onder de studenten, om hun motivatie, mate van creatief gedrag, en hun bevindingen bij de opdracht te meten. De meeste studenten waren positief over de vrije opdracht en gaven aan er veel van geleerd te hebben. Zij waardeerden het dat ze flexibel moesten zijn als het niet ging zoals ze verwachtten. De docent moest in het begin zijn rol wat vinden – tussen coach van de studenten en medeontwerper van de interventie, maar dit wende snel. Uit de observatie bleek dat studenten inderdaad op een andere manier te werk gingen bij de open opdracht dan bij de gesloten. Er werd meer uitgeprobeerd en langer nagedacht voor studenten aan de slag gingen. Uit een combinatie van observaties, vragenlijsten en terugkoppeling komt indicatief bewijs dat studenten de perceptie hadden meer ruimte te krijgen om hun creativiteit te gebruiken bij het maken van de opdracht.

Wat heb je geleerd?

Dat conclusies trekken op basis van een observatie van onderwijssituatie nog niet eenvoudig is. Het viel niet mee om daadwerkelijk te kunnen concluderen dat de creativiteit van studenten vergroot werd door de open opdracht. Voor een vervolgproject heeft het team daarom de observatieformulieren aangescherpt en de vragenlijst verder uitgebreid.

Anneke van Houwelingen

Honours Docent

Dirk Rijkers

Honours Docent

Ferdi Engels

Honours Docent

Heleen van der Veen

Honours student

Kim Zunderdorp

Coach Exchange-team

Sander Lamme

Honours student