Universiteit Utrecht | Sociale Geografie & Planologie

Studenten leren om zichzelf te presenteren

Wat wilde je bereiken?

Het bijzondere aan honoursstudenten is dat zij vaak erg gepassioneerd zijn over hun studie of een bepaald thema daarbinnen. Binnen het programma wordt aandacht besteed aan hoe je deze passie op anderen kunt overbrengen, onder andere door presentaties. Er is veel ruimte voor zelfontwikkeling.

We hebben onszelf afgevraagd welke onderdelen van het honours programma het meest waardevol zijn voor studenten, en welke van deze onderdelen niet terugkomen in het reguliere programma. We merkten op dat er in het reguliere onderwijs weinig aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van presentatietechnieken. Naast academische groei, is er in het honours programma ook aandacht voor persoonlijke groei.

Wat heb je gedaan?

De workshop ‘Zet jezelf op de kaart’ richt zich op de ontwikkeling van presentatievaardigheden van studenten, en specifiek op het presenteren van jezelf:  je talenten, je sterke en zwakke punten. Drie weken na de workshop presenteerden de studenten hun scriptie. Na de presentatie was er ruimte voor algemene feedback. De verwachting was dat de studenten na het volgen van de workshop zichtbaar beter zouden kunnen presenteren en dat zij hun scriptie met meer zelfvertrouwen zouden kunnen presenteren.

Hoe ging het?

Negen studenten volgden de workshop. Deze studenten haalden bovengemiddelde cijfers voor de scriptie presentatie. Causaliteit is moeilijk te bepalen. Docenten gaven aan dat de studenten uit de interventiegroep normaal gesproken ook al hoger scoorden. Studenten gaven aan zowel de workshop als de presentatiemiddag erg waardevol te hebben gevonden.

 

Kim Zunderdorp

Coach Exchange-team

Leo Paul

Honours docent

Margien Bootsma

Manager