Hanzehogeschool Groningen | Instituut voor Engineering

Keuzevrijheid opdracht

Wat was je doel?

Uit onze brainstormsessies aan het begin van het project bleek dat honoursstudenten ‘keuzevrijheid’ als één van de belangrijkste sterke punten van het honours programma identificeerden. In het honoursprogramma krijgen studenten de vrijheid om eigen projecten te kiezen en hun eigen interesses na te volgen. In ons reguliere programma is die vrijheid minder aanwezig, zeker in de eerste jaren. Uit o.a. NSE data bleek ook dat reguliere studenten meer keuzevrijheid wilden in het programma. Ons doel in dit project werd daarom het aanbieden van meer keuzevrijheid in een eerstejaarscursus, waardoor studenten gemotiveerder zouden zijn over de opdracht die zij moesten doen.

Wat heb je gedaan?

We hebben onze interventie gedaan in een verplichte eerstejaarscursus. De studenten moeten daarin een standaard opdracht doen, waarbij zij in groepjes een Bill of Materials moesten maken van een voorwerp. Dat voorwerp was vastgesteld door de docent, namelijk een kitspuit. Onze hypothese was dat dit voorwerp niet iedereen zou aanspreken en dat dit van invloed zou zijn op hun motivatie voor deze opdracht. We hebben daarom in overleg met de docenten van het betreffende vak, studenten de gelegenheid geboden om zelf een voorwerp te kiezen waar zij de opdracht mee wilden uitvoeren. De docenten van het vak hebben die mogelijkheid voorgelegd aan studenten en stonden open om mee te denken. Met een vragenlijst achteraf hebben we in kaart gebracht waarom studenten wel/ niet voor deze mogelijkheid kozen en hoe gemotiveerd ze waren voor de opdracht in het algemeen.

Hoe ging het?

Uiteindelijk heeft niemand gekozen voor de mogelijkheid een ander voorwerp te kiezen. Alle groepjes hebben gekozen voor de standaard opdracht. In die zin is de interventie niet gelukt. We hebben dit uitgebreid geëvalueerd. We hebben de vragenlijst uitgezet aan het eind onder alle studenten. Hierdoor kregen we een overzicht van de redenen waarom studenten niet voor de vrije optie hebben gekozen. Ook hebben we een evaluatiegesprek gevoerd met een aantal studenten die deelnamen aan de cursus en de docenten die het vak gegeven hebben.

Wat heb je geleerd?

Uit de evaluatie kwamen een aantal redenen waarom studenten niet voor de vrije opdracht gekozen hadden: de opdracht was niet duidelijk genoeg en de verwachte opbrengst was voor hen niet groot genoeg. Ook waren studenten nog zo aan het begin van hun studie, dat ze minder behoefte hadden aan veel vrijheid in hun vakken en opdrachten.

Door deze interventie hebben we meer inzicht gekregen in de verschillende manieren waarop keuzevrijheid kan worden ingebracht in het curriculum, en vooral ook in wat daarin niet werkt. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de vrijheid die honoursstudenten in het honoursprogramma waarderen, misschien wel een ander soort vrijheid is dan waar reguliere studenten behoefte aan hebben. In ieder geval zijn we ons door het hele proces nog meer bewust geworden van het belang van keuzevrijheid in het curriculum en we willen hier de komende jaren zeker mee verder gaan.

Dick de Vries

Manager

Dick-Paul Huijer

Honours Docent

Joyce van Heugten

Honours student

Maryvonne Nieboer

Honours Docent

Nelleke de Jong

Coach Exchange-team

Robbert Raven

Svenja Buttner

Coach Exchange-team