Hanzehogeschool Groningen | Facility Management

Coachingstraject persoonlijk leiderschap

Wat was je doel?

Eén van de sterke punten van het honoursprogramma die het team identificeerde, was de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dit kwam in het bijzonder naar voren in een Coachingstraject Persoonlijk Leiderschap, die als keuzecursus deel uitmaakt van het honoursprogramma.

Het doel van ons team was om ook in het reguliere programma studenten ook meer aandacht te laten besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Concreet was ons doel: Studenten van Facility Management leren hoe zij leiding kunnen geven aan hun eigen leven, en hen coachingsvaardigheden laten ontwikkelen.

Wat heb je gedaan?

Wij hebben het Coachingstraject Persoonlijk Leiderschap, dat onderdeel is van het honoursprogramma, aangeboden als keuzecursus voor reguliere studenten Facility Management. Aan de inhoud van de cursus is weinig veranderd. Dezelfde docent die het Coachingstraject verzorgde voor honoursstudenten, deed dat in deze interventie nu ook voor de reguliere studenten. Deelnemers werden geworden op basis van vrijwillige deelname. De docenten die in het Exchangeteam zaten, hebben actief studenten benaderd waarvan ze dachten dat die geïnteresseerd zouden zijn in het coachingstraject. Uiteindelijk hebben twee groepjes studenten het traject doorlopen, één groepje van drie, en één groep van vier studenten.

Hoe ging het?

Studenten waren enthousiast over de cursus en de persoonlijke aandacht die zij kregen. Ze gaven aan er veel geleerd van te hebben. Uit de effectmeting bleek dat alle studenten na het volgen van de cursus hoger scoren op de vaardigheid ‘coachen op inhoud’. 3 van de 7 studenten kunnen nu de schillen van Blekkingh toepassen in het coachen. Het was vrij eenvoudig om de cursus op deze manier aan te bieden, buiten het vaste curriculum en op vrijwillige basis. Er waren uren beschikbaar vanuit het project om de honoursdocent ook deze groepen te laten begeleiden.

Wat heb je geleerd?

Het coachingstraject was inhoudelijk zeker ook een aanvulling voor reguliere studenten. Het was voor hen een toevoeging op hun programma en zeker de moeite waard. Het is wel lastig gebleken om het echt in te bedden in het curriculum. Met het aflopen van het project waren er ook geen extra uren meer beschikbaar voor de docent. Dat maakt verduurzaming lastig. We moeten op zoek naar andere manieren om de inhoud van deze cursus beschikbaar te maken en te houden voor reguliere studenten.

Johan Offringa

Honours docent

Laura Boon

Honours student

Lisanne Barentsen

Honours student

Marja Trappenburg

Manager

Mirjam Bouman

Honours docent

Nelleke de Jong

Coach Exchange-team

Ria Martens

Honours docent