Hanzehogeschool Groningen | School for Communication, Media and ICT

Personal development through assesment

Wat was je doel?

Wij merkten dat er onder docenten en studenten in jaar 2 van de opleiding International Communication ontevredenheid heerste over de opdrachten binnen de HRM leerlijn. In deze leerlijn gaat het over het professionele ontwikkeling van de studenten. Zij moeten hiervoor een portfolio aanleggen. Ons doel was om meer eigenaarschap, meer reflectie, en meer tevredenheid over deze leerlijn bij docenten en studenten teweeg te brengen. Dit wilden we doen door een andere manier van toetsen in te voeren, die onder andere gebaseerd is op de manier van toetsen binnen het Honoursprogramma.

Wat heb je gedaan?

Wij hebben een procesgerichte manier van toetsen ingevoerd in de HRM leerlijn. Dat hebben we gedaan door te gaan werken met criterium gerichte interviews (CGI’s). Deze CGI’s werden al gebruikt in het Honoursprogramma en deze dienden als inspiratie voor de HRM leerlijn. Ons team heeft de rubrics die in het Honours gebruikt werden aangepast aan de leerdoelen van de HRM leerlijn. Daarna zijn de opdrachten in de HRM leerlijn aangepast aan de rubrics. Voor de criterium gerichte interviews zijn vragen gebruikt die ook in het honours interview aan de orde komen. De interviews zijn gehouden in groepen van 6 studenten. Alle tweedejaars International Communication (n = 79) hebben meegedaan.

Hoe ging het?

Het Exchangeteam heeft de interventie voorbereid. Uiteindelijk hebben docenten die verantwoordelijk zijn voor de HRM leerlijn de interventie uitgevoerd. Dit was onderdeel van een verplichte cursus, dus alle tweedejaarsstudenten hebben deelgenomen. Uit de evaluatie bleek dat studenten het werken met het criterium gerichte interview en de rubric positief waarderen. Op deze manier werken met reflectie leidt tot meer eigenaarschap en minder ‘bullshitting’ (in de woorden van studenten). Ook docenten waren positief: ze vonden het fijn om op deze manieren met de studenten te kunnen reflecteren, en het was zeker een verbetering ten opzichte van het eerdere assessment form.

Wat heb je geleerd?

Het team heeft best lang gezocht naar een geschikte interventie om iets over te zetten vanuit honours naar regulier. Uiteindelijk is er voor gekozen om aan te sluiten bij dit initiatief vanuit de HRM leerlijn, dat al liep. Zo is gezocht naar bundeling van krachten om vanuit honours expertise bij te kunnen dragen aan de herziening van de toetsing binnen de HRM leerlijn. Belangrijke les is daarom ook om te zoeken naar dit soort mogelijkheden en rekening te houden met al bestaande initiatieven.

 

Anet Doornbos

Honours docent

Annemieke ten Borg-Spitholt

Managementteam SCMI

Elanor Kamans

Coach Exchange-team

Fiona van Gelder

Docent

Sean Smith

Honours docent

Trienke Drijfhout

Docent