De Haagse Hogeschool

Docententraining

Wat was je doel?

Toen het Exchangeteam startte, was het honoursprogramma Urban Expedition in Life Quality van de Haagse Hogeschool nog maar kort geleden opgezet en begonnen. De docenten in het Exchangeteam waren nauw bij dat programma en de opzet ervan betrokken. Zij hebben het samenwerken met collega’s om dit programma op te zetten en uit te werken als zeer waardevol ervaren. Door het intensief samen ontwikkelen en geven van onderwijs, werd er heel veel van elkaar geleerd en werd het onderwijs beter. Tegelijk werden binnen het honoursprogramma ook heel veel nieuwe werkvormen, vrijere vormen van onderwijs, ontwikkeld.

Binnen de opleiding Voeding & Diëtetiek ging per september 2017 een nieuw curriculum van start, waarbinnen de Leren op Maat (LOM) Leerlijn een nieuw en belangrijk element vormde. Binnen deze leerlijn was het de bedoeling dat teams van studenten met elkaar een challenge aangaan: een motiverende opdracht die zij zelf definiëren en samen met een partner buiten de opleiding oppakken en uitvoeren. Er zijn veel parallellen met de opzet van het honoursprogramma. Het begeleiden van dergelijk onderwijs is een flinke uitdaging en de docenten uit het reguliere programma hebben geen ervaring met dergelijke werkvormen. Het Exchangeteam wilde daarom graag iets doen om hun eigen ervaringen vanuit het honoursprogramma te delen en samen met de collega’s een succes te maken van de LOM lijn.

Wat heb je gedaan?

De docenten uit het Exchangeteam hebben een intervisie- en trainingstraject voor docenten Voeding & Diëtetiek in de Leren op Maat Leerlijn gegeven. In drie bijeenkomsten hebben zij hun collega’s ondersteund vanuit hun ervaringen bij het vormgeven van relatief ongestructureerd onderwijs. Leidend daarbij waren het gebruik van werkvormen die zij zelf hadden gebruikt in hert honoursprogramma om de studenten te ondersteunen om hun challenges tot een succes te maken. Daardoor konden de docenten zelf ervaren hoe deze werkvormen werken en ze zelf ook toepassen in hun onderwijs.

Hoe ging het?

De interventie was een succes, de docenten hebben het heel erg gewaardeerd dat ze ondersteund werden. Door de gebruikte interactieve werkvormen hebben ze handvatten en voorbeelden gekregen. De trainingen hadden een dubbele bodem, het ging over de inhoud, maar er werden tegelijkertijd ook nieuwe werkvormen aangeleerd. De docenten vonden het fijne sessies, waarbij elke bijeenkomst concrete resultaten op heeft geleverd.

Wat heb je geleerd?

Op deze manier de bijeenkomsten organiseren werkte heel goed. Door werkvormen ‘voor’ te doen en gebruik te maken van ervaringen vanuit het honoursprogramma, leverden de bijeenkomsten voor de deelnemende docenten echt iets op. Het was niet alleen maar gepraat, maar gaf echt tips en verdieping waar de docenten wat mee konden. Het bleef wel lastig om iedereen bij elkaar te brengen, qua planning. Docenten zijn druk en dit soort bijeenkomsten passen dan niet altijd. Het is daarom goed om dit soort bijeenkomsten ruim van te voren op te nemen in de agenda’s. Binnen het Exchangeteam was de rol van de coach belangrijk, zij wist snel tot de kern te komen en het team mee te nemen.

Inge Audenaerde

Honours docent

Luc Beurskens

Honours Docent

Maartje van den Boogaard

Coach Exchange-team

Memon Boukiour

Honours Docent